Banner
100 logo sekretariatet sv bla cmyk

Att skriva transhistoria

Lördag 11 november 2017 14:30 - 15:30 Stora scen

Moderator: El Häkkinen
Paneldeltagare: Conny Karlsson Lundgren, Erika Alm, Sam Holmqvist

Historien finns inte bara där att upptäcka! Det är alltid ett arbete att skriva historia. Men hur går det till och hur ser transhistorieskrivningen ut? Hur kan vi utmana cis-normativa förståelser av historia och historieskrivning? Har den feministiska historieskrivningen återskapat normativa förståelser av kön och genus och hur skulle vi kunna skriva transhistoria på andra sätt? I ett samtal mellan idéhistorikern Erika Alm, litteraturvetaren Sam Holmqvist, skådespelaren Aleksa Lundberg och konstnären Conny Karlsson Lundgren diskuteras hur transhistorieskrivning har gjorts och kan göras. Conny Karlsson Lundgren har arbetat med arkivmaterial och iscensättningar av 1970-talets transpolitiska uppgörelse med osynligheten inom LGBT-rörelsen, ett arbete där Aleksa Lundberg har deltagit i. Sam Holmqvist disputerar våren 2017 på avhandlingen Transformationer. 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt, Erika Alm forskar om globala trans- och intersexrörelser.

Arrangör(er)

Nationella sekretariatet för genusforskning

Undertema

Vad är mänskliga rättigheter?

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

El Häkkinen Moderator

Trans- och queeraktivist, bland annat grundare till transaktivsm.nu.

Conny Karlsson Lundgren Paneldeltagare

Konstnär, som bland annat fokuserar på frågor om sexualitet, identitet, trans* och historieskrivning.

Erika Alm Paneldeltagare

Lektor i genusvetenskap och transforskare, Göteborgs universitet.

Sam Holmqvist Paneldeltagare

Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet.