Banner
100 logo sekretariatet sv bla cmyk

13. Mänskliga rättigheter och den ”tillfälliga lagen”

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 14:30 Hammarskjöldsalen

Moderator: Elisabeth Abiri
Paneldeltagare: Edda Manga, Matilda Brinck-Larsen, Rebecca Stern, Tobias Hubinette

Vi lever nu i tider då det tycks som att den nya asyllag som klubbades i Riksdagen i juni 2016 inte kommer att bli tillfällig, utan håller på att permanentas. Vad är det för politiskt klimat och offentliga processer som har gjort detta möjligt? Detta panelsamtal handlar om hur olika maktrelationer skapas, upprätthålls och fördjupas i skuggan av Sveriges vändning i asylpolitiken, från ”humanitär stormakt” till ett av de länder i Europa med mest restriktiv asylpolitik. Hur slår lagen mot redan utsatta grupper som HBTQ-personer, kvinnor och barn? Hur upprätthålls den av islamofobi och rasismens olika ansikten i svensk historia och samtid? Och vad händer med den svenska lagstiftningen i förhållande till internationell rätt och konventionen om mänskliga rättigheter?

Nationella sekretariatet för genusforskning har tema migration och vill lyfta behovet av intersektionella och maktkritiska perspektiv i diskussionerna om asyl, migration och mänskliga rättigheter. Samtalet kommer att föras mellan rättshistoriker, asylrättsexperter och rasismforskare inom det breda, tvärvetenskapliga genusforskningsfältet.

Arrangör(er)

Nationella sekretariatet för genusforskning

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Elisabeth Abiri Moderator

Tidigare ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter och strateg på rättighetskommittén i Västra Götaland. Jobbar nu på Emerga Consulting, som arbetar med integrering av MR-frågor i offentlig förvaltning och näringsliv.

Edda Manga Paneldeltagare

Idéhistoriker och forskare på Mångkulturellt centrum.

Matilda Brinck-Larsen Paneldeltagare

Initiativtagare Agape och verksamhetschef på ett boende i Göteborg för ensamkommande barn och ungdomar.

Rebecca Stern Paneldeltagare

Jur.dr, docent i folkrätt vid Uppsala universitet.

Tobias Hubinette Paneldeltagare

Docent i interkulturell pedagogik, lektor i pedagogiskt arbete och lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk, Karlstads universitet.