Banner

06. Rätten till psykisk hälsa för barn som flytt: vägen framåt

Torsdag 9 november 2017 11:00 - 12:00 Konferensrum 12

Föreläsare: Anna Sarkadi, Jenny Ingårda, Magnus Jägerskog, Sofia Grönqvist
Moderator: Kristina Ljungros

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan 1980-talet. Bris vill bidra till att alla barn som befinner sig i Sverige ska må bra. Med utgångspunkt i de över 9 500 kurativa samtal som Bris hade med barn om psykisk ohälsa förra året kan vi konstatera att läget är akut för många barn som slussas runt eller står i kö utan att få rätt vård.

Bris satsar nu på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn. I en serie rapporter analyserar Bris utvecklingen inom olika områden och kommer med åtgärdsförslag. I mars lanserade Bris sin årsrapport med en särskild fördjupning av kontakterna som handlade om psykisk ohälsa. I en uppföljande rapport har Bris tittat särskilt på den psykiska ohälsan hos barn som flytt. Rapporten sammanställer kunskap samt utvecklar övergripande rekommendationer kring asylsökande och nyanlända barns psykiska hälsa. Baserat på aktuell forskning samt erfarenheterna från Bris gruppstödsverksamhet och konsultationer med barn med erfarenhet av flykt fokuserar seminariet på diskussioner kring vägen framåt.

Arrangör(er)

Bris

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Anna Sarkadi Föreläsare

Uppsala Universitet

Professor i socialmedicin, Uppsala universitet

Jenny Ingårda Föreläsare

Eskilstuna kommun

Enhetschef, Eskilstuna kommun

Magnus Jägerskog Föreläsare

Bris

Generalsekreterare, Bris

Sofia Grönqvist Föreläsare

Enhetschef, Bris gruppstöd

Kristina Ljungros Moderator