17. Framtidsvisioner: Hur bearbeta kolonialt förtryck i Sápmi?

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 14:30 Konferensrum 13

Moderator: Peter Johansson
Paneldeltagare: Isak Utsi, Jon Petter Stoor, Kristina Sehlin Macneil, Sylvia Sparrock

Sveriges relation till samerna vilar sedan årundraden på ett kolonialt förhållningssätt. Detta förhållningssätt har kommit att internaliseras i lagstiftning, synen på markrättigheter och samerna som urfolk, samt i den praktiska politiken. Detta har lett till en situation av en ständigt pågående och djupgående strukturell diskriminering av ett helt folk som aktivt bidrar till bland annat psykisk ohälsa och intergenerationella trauman. Panelen bygger vidare på förra årets panel om en samisk sanningskommission och fokuserar på den typ av förändringsprocesser som måste åtfölja ett sanningskommissionsarbete för att detta ska vara meningsfullt.

Arrangör(er)

Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Peter Johansson Moderator

Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet

Isak Utsi Paneldeltagare

Ordförande, Sáminuorra

Jon Petter Stoor Paneldeltagare

Doktorand vid Universitetet i Tromsö och psykolog vid Samiskt nationellt kompetenscenter. Författare av Sametingets Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa (2016).

Kristina Sehlin Macneil Paneldeltagare

Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet.

Sylvia Sparrock Paneldeltagare

Ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan