105. Med Bibeln och Koranen mot könsbaserat våld

Lördag 11 november 2017 13:00 - 14:00 Konferensrum 12

Workshop facilitators: Eva Palmqvist, Robert Odén
Paneldeltagare: Företrädare från Jönköpings kommun, Hasnain Govani

I detta praktiska seminarium vill vi länka nationella och internationella perspektiv på arbete för mänskliga rättigheter och jämställdhet utifrån ett religionsperspektiv. 

Med oss har vi aktörer som arbetat för att motverka könsbaserat våld i sammanhang där religion och kultur spelar en central roll för att forma synen på könsroller, jämställdhet och rättigheter. Vi kommer tillsammans att gå igenom texter från Bibeln och Koranen och se hur de kan appliceras i både en lokal svensk kontext och i utvecklingsprojekt i syd. 

Arrangör(er)

Svenska missionsrådet

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Eva Palmqvist Workshop facilitator

Erikshjälpen

Erikshjälpen

Robert Odén Workshop facilitator

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet

Företrädare från Jönköpings kommun Paneldeltagare

Hasnain Govani Paneldeltagare

Myndigheten för stöd till trossamfund