100 anders malmstigen smr 2 ninna ekstrand

34. Nya glasögon i en religiös och komplex värld

Torsdag 9 november 2017 16:30 - 17:30 Hammarskjöldsalen

Talare: Anders Malmstigen, Annika Ben David, Birgitta Weibahr
Moderator: Niklas Eklöv

I en tid av filterbubblor och motstridiga omvärldstrender, där politiska, kulturella, religiösa och ekonomiska faktorer både motverkar och främjar hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Hur gör man en rättvis(ande) analys av läget? Hur kan man förstå alla dimensioner som påverkar människors möjlighet att lyfta sig ur fattigdom och utsatthet? Det gäller inte minst behovet av att göra bra religionsanalyser, eftersom de flesta länder där svenskt bistånd finns sker i länder där religion och religiösa aktörer har en stark ställning. Hur kan då Sverige, som kanske är världens mest sekulariserade land, främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling på bästa sätt? Och hur väljer man rätt strategi som utvecklingsaktör? 

I detta seminarium blir det möjlighet till samtal om fattigdom, mänskliga rättigheter och krympande demokratiskt utrymme mellan Sida, UD och Svenska missionsrådet. Sida kommer att dela med sig av sitt arbete med multidimensionell fattigdomsanalys, UD om sitt arbete med MR-analyser och Svenska missionsrådet kommer att dela med sig av konkreta verktyg för att arbeta med religionsanalys som en del av ett rättighetsbaserat utvecklingssamarbete.

Arrangör(er)

Svenska missionsrådet, Sida

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

100 anders malmstigen smr 2 ninna ekstrand

Anders Malmstigen Talare

Svenska missionsrådet

Generalsekreterare, Svenska missionsrådet Introducerar SMR:s arbete med verktyg för religionsperspektivet i utvecklingssamarbete

100 annika ben david foto catarina axelsson 2

Annika Ben David Talare

Ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, UD

Birgitta Weibahr Talare

Sida

Policy Specialist Human Rights and Democracy, Sida-TEMA Bidrar med Sidas analysarbete om multidimensionell fattigdom, MR och krympande utrymme för civilsamhället

100 niklas ekl v 2000x2800

Niklas Eklöv Moderator

Svenska missionsrådet