Banner
100 fb profil2

Hur blir FN:s rekommendationer verklighet?

Fredag 10 november 2017 13:00 - 13:30 Stora scen

Föreläsare: Andrea Bondesson, Lars Lindberg

En av de viktigaste delarna i arbetet med genomförandet av konventionerna om mänskliga rättigheter är rekommendationerna från FN.

Sverige har vid ett tillfälle rapporterat till FN om Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fått rekommendationer från FN-kommittén som övervakar efterlevnaden av konventionen.

Vilken betydelse har rekommendationerna och hur kan det civila samhället arbeta med dem nationellt?

I det här miniseminariet berättar Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad om arbetet med att bygga upp en verktygslåda för funktionshinderrörelsen om uppföljningen av FN:s rekommendationer. Projektet ger också sin bedömning av hur långt Sverige har kommit i genomförandet av konventionen.

Vid seminariet deltar projektledare Lars Lindberg och juristen Andrea Bondesson.

Arrangör(er)

Från snack till verkstad - Funktionsrätt Sverige

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Andrea Bondesson Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

Lars Lindberg Föreläsare

Funktionsrätt Sverige