Banner

02. Historieskrivning om mänskliga rättigheter

Thursday November 9, 2017 11:00 - 12:00 Hammarskjöldsalen

Moderator: Lina Sturfelt
Panelists: Lena Halldenius, Linde Lindkvist, Malin Arvidsson, Peter Johansson

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk politiskt, rättsligt och moraliskt, såväl i Sverige som i resten av världen, men vad står de för och hur uppstod rättigheterna? Hur vi skriver denna historia påverkar våra uppfattningar om vad mänskliga rättigheter är idag och bör betyda i framtiden. Dagens internationella system av regler beskrivs ibland som resultatet av en lång tradition av rättighetstänkande. Man kan då få uppfattningen att mänskliga rättigheter är en uråldrig idé, en slags naturlag. Historiska framställningar som på detta sätt söker ett tidigt ursprung och visar på en kontinuerlig utveckling riskerar att tona ned att detta är en konfliktfylld historia där idén om mänskliga rättigheter har tagits i bruk av olika politiska aktörer i skiftande syften. Detta är en utmaning för alla som på olika sätt förmedlar MR-historia. Kan vi undervisa om detta utan att bli okritiska historieberättare? Historieskrivning om mänskliga rättigheter är ett växande forskningsfält. Genom bidrag från aktuell forskning inom detta område, kan samtalet ge inspiration till nya sätt att undervisa i MR-historia.

Organizer

Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Sub-theme

Vad är mänskliga rättigheter?

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Lina Sturfelt Moderator

Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Fil. dr i historia, lektor vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet.

Lena Halldenius Panelist

Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Professor i mänskliga rättigheter, Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet.

Linde Lindkvist Panelist

Teologiska Högskolan Stockholm

Fil. dr i mänskliga rättigheter, lektor vid Teologiska högskolan Stockholm.

Malin Arvidsson Panelist

Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Fil. dr i historia, lärare på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter, Lunds universitet.

Peter Johansson Panelist

Globala studier, Göteborgs universitet

Fil. dr i freds- och utvecklingsforskning, lärare på masterprogrammet i mänskliga rättigheter, Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet.