Banner

MR på schemat: Ett samtal om MR som kunskap i gymnasieskolan

Fredag 10 november 2017 10:00 - 10:30 Stora scen

Föreläsare: Daniel Gustavsson Emmertz, Frida Nilsson

Samtalet utgår från både ett lärarperspektiv och ett forskarperspektiv och kommer handla om hur mänskliga rättigheter tas upp i läroböcker i samhällskunskap och historia. Mänskliga rättigheter är del av det centrala innehållet i historia och samhällskunskap på gymnasiet. I ämnesplanerna beskrivs MR som ett eget kunskapsområde, även om det inte är ett eget ämne. Undervisning om mänskliga rättigheter kan alltså inte ersättas av exempelvis undervisning om demokrati, folkrätt eller värdegrunden. Vilken syn på mänskliga rättigheter förmedlas i läromedlen? Och vad bör ett läromedel innehålla för att faktiskt vara ett stöd i undervisningen för lärare som undervisar om mänskliga rättigheter?

Arrangör(er)

Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Undertema

Vad är mänskliga rättigheter?

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Daniel Gustavsson Emmertz Föreläsare

Daniel Gustavsson Emmertz, gymnasielärare på Spyken i Lund som arbetat med mänskliga rättigheter i undervisningen i flera år, och som år 2015 tilldelades priset "Årets FN-lärare".

Frida Nilsson Föreläsare

Doktorand i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet med inriktning på gymnasieskolans undervisning.