Banner
100 mfd logo rgb

30. Näringslivets roll i genomförandet av mänskliga rättigheter

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Konferensrum 19

Föreläsare: Brita Törnell, Elisabeth Abiri, Jesper Johansson, Magnus Berglund
Moderator: Lina Pastorek
Paneldeltagare: Peter Andersson

Andelen personer med funktionsnedsättning i arbete är betydligt lägre än i befolkningen i övrigt. Det är en av förklaringarna till varför personer med funktionsnedsättning fortfarande har sämre levnadsvillkor. Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska staten erkänna rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Konventionen ställer inga krav på den privata sektorn. För att Sverige ska kunna leva upp till artikeln om rätten till arbete krävs det dock att näringslivet har insikt om nödvändigheten av att inkludera personer med funktionsnedsättning som en självklar del av arbetskraften.

Myndigheten för delaktighet och Emerga arrangerar seminariet där en panel diskuterar de största utmaningarna och möjligheterna på området. Hur kan vi motivera företagen att arbeta för att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning? Hur ser lagstiftningen ut och vilka stöd finns?

Arrangör(er)

Myndigheten för delaktighet, Emerga

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Brita Törnell Föreläsare

Utredare MFD

Elisabeth Abiri Föreläsare

PhD, Senior Advisor Emerga

Jesper Johansson Föreläsare

Enact

Magnus Berglund Föreläsare

Tillgänglighetsambassadör Scandic

Lina Pastorek Moderator

Projektledare MFD

Peter Andersson Paneldeltagare

Opinionsbildare, Lika unika