100 mfd logo rgb

55. Tillgänglighet – en förutsättning för mänskliga rättigheter

Fredag 10 november 2017 10:30 - 12:00 Konferensrum 10

Föreläsare: Carolina Stiwenius, Ellionor Triay Strömvall, Jessica Dahlbäck
Moderator: Lina Pastorek
Paneldeltagare: Hans von Axelson, Ola Linder

På vilket sätt är tillgänglighet en förutsättning för mänskliga rättigheter? Och vad innebär det egentligen? Hur kan du som arbetsgivare, utbildningsanordnare eller annan aktör arbeta med tillgänglighet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsförmåga?

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver hur rättigheterna kan förverkligas genom tillgänglighet.

Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen arrangerar ett seminarium om utmaningar och möjligheter på området, med särskilt fokus på utbildning och arbetsliv. Seminariet avslutas med publikmedverkan och paneldiskussion.

Arrangör(er)

Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Carolina Stiwenius Föreläsare

Jurist Diskrimineringsombudsmannen

Ellionor Triay Strömvall Föreläsare

Jurist Barnombudsmannen

Jessica Dahlbäck Föreläsare

Utredare Myndigheten för delaktighet

Lina Pastorek Moderator

Projektledare MFD

Hans von Axelson Paneldeltagare

Utredare Myndigheten för delaktighet

Ola Linder Paneldeltagare

Jurist Lagen som verktyg