Banner
100 mr dagarna bild

106. Fredsutbildning – bli en MR-kämpe!

Lördag 11 november 2017 13:00 - 14:00 Konferensrum 13

Workshop leaders: Nour Askary, Sissela Sjögren, Viktor Sundt

CISV Sweden utbildar och inspirerar till handling för en mer rättvis och fredlig värld.
Vi är en del av fredsorganisationen CISV International, som sedan 1951 jobbar med fredsutbildning i form av läger, möten och projekt – lokala som globala.

Vi kämpar för positiv fred, som är så mycket mer än frånvaro av krig. I ett samhälle med
positiv fred uppfylls allas mänskliga rättigheter: vi löser konflikter konstruktivt och utan våld,
rasism, sexism, homofobi och miljöförstörelse är ett minne blott.

Fredsutbildning skapas i möten mellan människor. Med hjälp av metoden “learning by doing”
utforskar vi viktiga frågor om fred (MR, hållbar utveckling, mångfald och konflikthantering) på
ett roligt och inkluderande sätt där perspektiv- och kulturutbyte är i centrum.

CISV har sitt hjärta i ungdomsverksamheten. I den får unga chansen att driva fredsfrågor
som de brinner för och samtidigt utveckla de attityder, kunskaper och färdigheter som
behövs för aktivt världsmedborgarskap och för att skapa ett fredligt samhälle.

Kom och upplev fredsutbildning själv!
Inspireras till eget agerande för MR och av fredsutbildningens metoder som du kan ta med
dig till alla sammanhang där människor möts.

 

Arrangör(er)

CISV Sweden

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Nour Askary Workshop leader

Sissela Sjögren Workshop leader

CISV Sweden

Viktor Sundt Workshop leader

CISV Sweden

Vi planerar att 2–5 personer leder en interaktiv workshop. Preliminärt kommer Viktor och Nour, som är CISV Swedens nationella juniorrepresentanter att ansvara för aktiviteten.