100 dema logga mindre jpg

82. Vad är demokrati och hur går en demokratisk process till?

Fredag 10 november 2017 14:30 - 16:00 Konferensrum 17

Föreläsare: Anette Pettersson Faye

Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av. När bör den processen vara demokratisk? Denna workshop ger en förståelse och gemensam definition av vad demokrati är, vad det kan vara, hur mänskliga rättigheter är kopplad till demokratin och hur en demokratisk process kan gå till.

Deltagare i workshopen brukar tycka att de efteråt gör mer genomtänkta beslutsprocesser och är mer uppmärksamma på delaktighet och inkludering i sin verksamhet.Vi arbetar utifrån frågorna:
Vilka är alternativen till demokrati?
När är demokrati att föredra och vilka grund­principer bygger man då på?
Om man väljer en demokratisk process, hur går man i så fall till väga?
mer information om DemokratiAkademins metodmaterial finns på:www.democracy.se

Arrangör(er)

DemokratiAkademin

Undertema

Vad är mänskliga rättigheter?

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

100 anette pettersson faye org

Anette Pettersson Faye Föreläsare

DemokratiAkademin

Anette Pettersson Faye är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklings arbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället. Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hen i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera ett hållbart demokrati och mänskliga rättighetsarbete. Anette utbildar, handleder, föreläser och är facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Med syfte att uppnå gemensamma mål för organisationer inom folkbildningen, civilsamhället, kommun och myndigheter för medlemmar/ medborgare, politiker och tjänstemän både på nationell och internationell nivå. Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus barn och unga.