Banner
100 dema logga jpg

60. Hur ska vi lyckas med demokrati och mänskliga rättighetsuppdraget?

Fredag 10 november 2017 10:30 - 12:00 Konferensrum 18

Föreläsare: Anette Pettersson Faye, Christina Johnsson

- Vad är innebär uppdraget för mig som tjänsteperson, politiker, styrelseledamot?
- Vad innebär mänskliga rättigheter för de människor vi är till för? Vad ställer det för krav på oss?
- Vi sätter det demokratiska ledarskapet i fokus

Seminariet är riktat till er i som har en ledarfunktion inom civilsamhället, kommun, landsting, myndighet men även för andra nyfikna Under seminariet får ni viktiga kompetenser för att lyckas med ett demokratiskt ledarskap. Som deltagare blir ni stärkta i ert förhållningssätt och får stöd i att realisera ert demokratiska ledarskap med ett rättighetsperspektiv i er verksamhet. Ni får också ”smaka på” några enkla interaktiva metoder att använda i vardagen.

 

 

Arrangör(er)

DemokratiAkademin

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

100 anette pettersson faye org

Anette Pettersson Faye Föreläsare

DemokratiAkademin

Anette Pettersson Faye är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklings arbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället. Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hen i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera ett hållbart demokrati och mänskliga rättighetsarbete. Anette utbildar, handleder, föreläser och är facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Med syfte att uppnå gemensamma mål för organisationer inom folkbildningen, civilsamhället, kommun och myndigheter för medlemmar/ medborgare, politiker och tjänstemän både på nationell och internationell nivå. Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus barn och unga.

100 christina johnsson

Christina Johnsson Föreläsare

Malmö Högskola

Christina Johnsson är doktor i mänskliga rättigheter och har arbetat i Sverige och internationellt med mänskliga rättigheter i över tjugo år. I tio år har hon arbetat som chef och ledare vid Raoul Wallenberginstitututet för mänskliga rättigheter, Diskrimineringsombudsmannen och nu som chef för en institution inom lärarutbildningen vid Malmö högskola. Hon har forskat om och bistått myndigheter i hur organisation ska byggas upp för att garantera människors rättigheter.