100 textil integration

103. Kulturinsatser för asylsökande och nyanlända i Jönköpings län

Lördag 11 november 2017 13:00 - 14:00 Konferensrum 10

Föreläsare: Eva Edevik, Julia Sandwall, Sunday Dolph Christopher

Kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

I maj 2016 inledde Kultur och Utveckling vid Region Jönköpings län projektet Kulturinsatser för asylsökande och nyanlända. Projektet är till för att främja integration och kulturella möten i länet, bland annat genom projektstöd, aktiviteter, nätverksbyggande och samverkan inom kulturområdet. Projektet fångar upp nyanlända professionella kulturutövare i länet och ger dem möjlighet att utöva sin profession i olika projekt och sammanhang.

Sedan ett drygt år tillbaka har 40 projekt initierats inom musik, textil, dans, cirkus, film, litteratur mm mm.

Julia Sandwall är övergripande projektledare och kommer att inleda förläsningen med att berätta hur hon jobbat med att bygga upp strukturen kring projektet liksom nätverken med semiprofessionella och professionella nyanlända kulturaktörer i länet.

Film - ett verktyg för uppvaknande med hjälp av kultur 

Föreningen Keur Yakaar beviljades projektmedel och har tillsammans med Folkuniversitetet inspirerat nyanlända personer i Jönköpings län till att skapa film och berätta sina historier. Resultatet blev filmen Ringar på vattnet. Filmskapandet har lett till spännande mångkulturella möten men också bidragit till läkning berättar några av deltagarna. Filmen visades under en filmfestival i Stockholm i början av april, i Vaasa Finland i augusti och var också semifinalist i en filmfestival i Calcutta, Indien. 
 
Föreläsare är filmaren, aktivisten och projektledaren Sunday Dolph Christopher som kom från Nigeria till Sverige för tre år sedan.
 
På Flykt - Tänk dig att Munksjön var Medelhavet

Eva Edevik är teaterpedagogen och regissören som sedan tjugo år tillbaka driver teatergruppen Teaterstickorna. Evas kompetens och långa erfarenhet har gjort att hon som pedagog och regissör hunnit slutföra ett hundratals olika teaterproduktioner. Men en av hennes starkaste upplevelser genom åren är produktionen På Flykt - Tänk dig att Munksjön var Medelhavet. Ett 20-tal nyanlända skådespelare och dansare iscensatte och gestaltade hur det är att vara på flykt och ta sig med båt över havet utan att veta om de kommer att överleva. Mer om detta hör ni Eva, Ali, Quadrat och Wase berätta.

 

 

Arrangör(er)

Kultur och Utveckling

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

100 eva edevik

Eva Edevik Föreläsare

100 julia sandwall jw 163005 0073jw

Julia Sandwall Föreläsare

Kultur och Utveckling

100 my photo

Sunday Dolph Christopher Föreläsare

Keur Yakaar Sverige

Sunday Dolph Christopher är en filmare, aktivist, föreläsare och projektledare. Han är engagerad i integrationsfrågor och har alltid försökt att hitta egna lösningar på problem. Som filmskapare och aktivist har han under lång tid arbetat med att upplysa om oroande sociala och politiska förhållanden i sitt hemland. Han har uppmärksammats för sina kontroversiella filmer "People and Rubbish", "Is Education for all?", "Perpetrators or Victims?" och "Ringar på vattnet". https://okiri70.wixsite.com/sunday