Yttrandefrihet och fristad

Fredag 10 november 2017 12:30 - 13:00 Globala scenen

Moderator: Jörgen Lindvall
Paneldeltagare: Ali AlIbrahim

Om förutsättningarna för journalister inom fristadsprogrammet. 

Ett samtal mellan Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län och Ali AlIbrahim, journalist,   dokumentärfilmare och Region Jönköpings läns fristadskonstnär.

Arrangör(er)

Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska, Arabiska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Jörgen Lindvall Moderator

kulturchef Region Jönköpings län

Ali AlIbrahim Paneldeltagare