Banner
100 logga im

09. Antirasistiskt värdegrundsarbete i gymnasie- och folkhögskolor – Hur gör man?

Thursday November 9, 2017 11:00 - 12:00 Konferensrum 18

Workshop leader: Martin Broms

Genom IMs antirasistiska projekt Det nya landet – Startar i Skolan vill IM bidra till målet i den svenska skollagen, som säger att alla elever ska få träna sina demokratiska förmågor genom att ”argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och debattera” (Skolverket).

I projektet erbjuder IM svenska gymnasie- och folkhögskolor ett komplett pedagogiskt material för att underlätta skolornas antirasistiska arbete och värdegrundsarbete. Under hösten har IM som mål att nå över 2000 gymnasie- och folkhögskoleelever genom att skolor genomför en värdegrundsdag. IM har tagit fram ett halv- och ett heldagsupplägg där frågor som fördomar, normer, rasism, integration och bemötande belyses och diskuteras. Under temadagen kommer eleverna/de studerande att arbeta utifrån det material som tagits fram i form av en bok, en film samt ett metodmaterial. Som seminariedeltagare får du ta del av det framtagna skolmaterialet genom ett urval av kortare texter, en kortfilm och interaktiva övningar. 

Tillsammans skapar vi det nya landet. I detta fall startar det i skolan.

 

Organizer

IM, Individuell Människohjälp

Sub-theme

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Martin Broms Workshop leader