Banner
100 1936202 hjarta

56. Tillit som drivkraft i samhället

Fredag 10 november 2017 10:30 - 12:00 Konferensrum 11

Moderator: Marie Daun
Workshop facilitators: Alma Basic, Anna Bjärkmar, Margareta Wandel, Pernilla Myrelid, Peter Hulth

Ett interaktivt seminarium där vi tillsammans bygger kunskap. Efter en kort inledning från fem organisationer i Östergötland deltar du i ett medskapande samtal kring följande teman; Hur kan interreligiös dialog göra skillnad, Tillgänglighet – jämlik hälsa, Normen skaver – rätten att vara annorlunda, Dialog när det är komplext och Tillit i ett regionalt ledarskap - hur då? 

Vi vet att det i världen just nu pågår en samhällsförändring och att den påverkar människor. Forskning har visat på att tilliten mellan människor, mellan människor och offentliga organisationer påverkats negativt i den förändring som samhället nu är mitt i. Med detta seminarium vill vi bidra till inspiration och tänker att vi genom att lyssna till varandras erfarenheter tar med oss kunskap att fortsätta det ömtåliga tillitsbyggandet i samhället. Välkommen!

 

Arrangör(er)

Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Svenska kyrkan/Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

100 dsc 0112 2

Marie Daun Moderator

Linköpings kommun

Alma Basic Workshop facilitator

Länsstyrelsen i Östergötland

Anna Bjärkmar Workshop facilitator

Linköpings kommun

Margareta Wandel Workshop facilitator

Region Östergötland

Pernilla Myrelid Workshop facilitator

Svenska Kyrkan/Linköpings Stift

Peter Hulth Workshop facilitator