100 framm logga till intran t 480x360

FRAMM för mänskliga rättigheter i Mölndal – Hur integrerar vi MR i stadens verksamheter?

Torsdag 9 november 2017 16:00 - 16:30 Lilla scen

Föreläsare: Katrin Ceesay, Projektledare FRAMM, Tove Örjansdotter, Folkhälsosamordnare
Moderator: Lejla Mundzic, Emerga

Mölndals stad bedriver ett unikt projekt med syfte att öka organisationens kunskap om hur diskriminering kan förhindras och lika rättigheter och möjligheter främjas genom synliggörande och förändring av diskriminerande normer och strukturer. Projektet finansieras med stöd av Europeiska socialfonden och pågår under 2016-2018. Under denna tid får stadens samtliga cirka 230 chefer och 90 utvalda nyckelpersoner utbildning och handledning i mänskliga rättigheter.

Målet är utveckla verksamheterna utifrån mänskliga rättigheter. Under seminariet berättar vi mer om hur vi arbetat med mänskliga rättigheter och sprider lärdomar från Mölndals stads olika förvaltningar.

Arrangör(er)

Mölndals Stad, Projektet FRAMM

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Katrin Ceesay, Projektledare FRAMM Föreläsare

Tove Örjansdotter, Folkhälsosamordnare Föreläsare

Lejla Mundzic, Emerga Moderator