Banner

29. Skolan + Barnkonventionen = Sant

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Konferensrum 18

Talare: Elin Rosén, Katharina Eisen, Linda Dyrberg-Ek, Margareta Janstad

Rättighetsbaserad skola, RBS,  är en arbetsmodell för att omsätta barnkonventionen i praktiken. Arbetsmodellen syftar till att stärka respekten, skyddet och främjandet av barns rättigheter i skolan för elever och personal. Modellen är flexibel och kan anpassas efter skolans specifika arbetssätt.

 När en skola är rättighetsbaserad så genomsyrar barnkonventionen hela skolans arbete; från visioner och värderingar till det praktiska arbetet för alla elever. Resultatet från det tidigare pilotprojektet visar bland annat att elever och lärare upplever skolan som tryggare, med färre kränkningar och en ökad delaktighet. På workshopen kommer ni få:

· En introduktion till hur din skola konkret kan starta upp med RBS

· Ta del av erfarenheter och lärdomar från skolor som arbetar enligt modellen

Arrangör(er)

UNICEF Sverige

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Elin Rosén Talare

Katharina Eisen Talare

Sakkunnig utbildning och delaktighet, UNICEF Sverige

Linda Dyrberg-Ek Talare

Lärare, Västra skolan, Eslövs kommun

Margareta Janstad Talare

Rektor, Västra skolan F-6, Eslövs kommun