Banner

58. Hur efterlevs barnkonventionen för utsatta EU-medborgare?

Fredag 10 november 2017 10:30 - 12:00 Konferensrum 13

Föreläsare: Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare utsatta EU-medborgare, Länsstyrelsen Stockholm
Paneldeltagare: Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist, UNICEF Sverige, Ragnhild Ekelund, Socialresursförvaltningen, Göteborg stad

Trots att barnkonventionen ska gälla alla barn som vistas i Sverige är rättsläget för barn som är utsatta EU-medborgare oklart. I brist på nationella riktlinjer är det upp till varje kommun att avgöra den praktiska tillämpningen. Hur kan vi säkerställa att denna grupp barn får tillgång till sina rättigheter utan diskriminering? Vilket uppdrag har den nationella samordnaren och vilka goda lokala exempel finns att lära från? Vilken betydelse får barnkonventionen som svensk lag?

Arrangör(er)

UNICEF Sverige

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare utsatta EU-medborgare, Länsstyrelsen Stockholm Föreläsare

barnrättsjurist, UNICEF Sverige

Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist, UNICEF Sverige Paneldeltagare

Ragnhild Ekelund, Socialresursförvaltningen, Göteborg stad Paneldeltagare

Länsstyrelsens nationella samordnare om utsatta EU-medborgare. Lyfta barnrättsperspektivet och fungera som "motor" i diskussionen