80. Naturskydd, urfolksrättigheter och gruvnäringen – (o)förenliga intressen?

Fredag 10 november 2017 14:30 - 16:00 Konferensrum 18

Moderator: Josefina Skerk
Paneldeltagare: Jan Terstad, Katri Linna, Per Ahl

Vad säger juridiken, vad finns det för vägar framåt? Samiska företrädare, Naturskyddsföreningen och Civil Rights Defenders berättar om sitt arbete för samers egenmakt och möjlighet att påverka sin framtid och miljö. Företrädare för gruvnäringen medverkar.

 

Arrangör(er)

Civil Rights Defenders

Undertema

Vad är mänskliga rättigheter?

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Josefina Skerk Moderator

Sametingsledamot för Jakt- och fiskesamerna, ledamot i Sameskolstyrelsen

Jan Terstad Paneldeltagare

Naturskyddsföreningen

Katri Linna Paneldeltagare

Civil Rights Defenders

Per Ahl Paneldeltagare

VD för Swemin, Branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige