110. Etnisk profilering – ett uttryck för rasism eller en effektiv metod i brottsbekämpning?

Lördag 11 november 2017 14:30 - 15:30 Konferensrum 11

Föreläsare: Diana Nyman, Fatima Doubakil, Katri Linna, Leandro Mulinari

Efter REVA-projektet har etnisk profilering mer eller mindre avfärdats som en polisiär metod. Samtidigt ställs det allt mer högljudda krav på polisen att effektivisera sitt arbete, inte minst med inre utlänningskontroller. Så var står polisen idag? Är etnisk profilering en etablerad och reglerad metod i polisens arbete? Hur tänker polisen, är den nödvändig? Vad får metoden för konsekvenser i människors vardag? Vad säger lagen och hur gör man i andra länder? Presentation av pågående studie vid Stockholms universitet om etnisk profilering.

Arrangör(er)

Civil Rights Defenders

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Diana Nyman Föreläsare

Nationell sakkunnig i romska frågor

Fatima Doubakil Föreläsare

Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

Katri Linna Föreläsare

Civil Rights Defenders

Leandro Mulinari Föreläsare

Stockholms universitet