Banner

39. Hur står det till? Röster från ensamkommande barn i asylprocessen.

Torsdag 9 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 18

Föreläsare: Elisabeth Abiri, Hanna Sköld, Medverkande i studien, Sara Granath

Sedan drygt ett år tillbaka genomför Rädda Barnen och Emerga en forskningsstudie kring nyanlända ungdomars levnadsvilkor i Sverige. Studien har varit deltagardriven och baseras på vad barnen vill berätta om sina liv under asylprocessen. Seminariet fokuserar på studiens övergripande resultat - hur Barnkonventionen används för att begränsa de ungas mänskliga rättigheter, hur skyddsnäten glesnar och rättsosäkerheten breder ut sig när tur eller otur avgör de ungas framtid.

Arrangör(er)

Rädda Barnen och Emerga Research & Consulting

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Elisabeth Abiri Föreläsare

Forskningsledare för studien

Hanna Sköld Föreläsare

Emerga

Medverkande i studien Föreläsare

Sara Granath Föreläsare

Rädda Barnen