Banner
100 illustration 1 hjarnkoll

Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

Torsdag 9 november 2017 12:00 - 12:30 Lilla scen

Talare: Elin Sundeman, Jihad Eshmawi

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla människor rätt att delta i samhället på lika villkor. Samtidigt vet vi att många med psykisk ohälsa blir diskriminerade i skolan, arbetslivet och vården.

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa, förändra negativa attityder och minska diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa. Grunden i det arbetet är våra ambassadörer. Utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa utbildar och informerar ambassadörerna privatpersoner och samhällsaktörer.

På vårt miniseminarium möter ni Hjärnkollambassadören Jihad Eshmawi. Efter nio månader i Sverige utvecklade han posttraumatiskt stressyndrom. Genom sin berättelse ger Jihad publiken en ökad förståelse för vad migration kan innebära för den psykiska hälsan – och hur utbrett stigmat kring psykisk ohälsa är. Det i sin tur är ett viktigt led i arbetet mot att minska diskriminering av personer med psykisk ohälsa – oavsett var i världen vi kommer ifrån.

Välkommen till vårt seminarium! 

Arrangör(er)

Riksorganisationen Hjärnkoll

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Elin Sundeman Talare

Projektledare

100 rwtk5419

Jihad Eshmawi Talare

Hjärnkoll

Hjärnkollambassadör