Banner

10. Khartoumprocessen och mänskliga rättigheter på Afrikas horn

Thursday November 9, 2017 11:00 - 12:00 Konferensrum 19

Chairman: Sarah Hamed
Lecturer: Saddeldin Ibrahim
Moderator: Yasin Ahmed

EU länderna skrev ett avtal, så kallade Khartoumprocessen, med länder på Afrikas horn i syfte att stoppa människosmuggling och människohandel. Genom att samarbeta och finansiera icke demokratiska regimer, ignorerar avtalet att den huvudsakliga anledningen till att människor flyr är frånvaron av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter på Afrikas horn. Avtalet behöver granskas och diskuteras.

 

 

 

Organizer

Nätverket för fred på Afrikas horn och Sensus studieförbund

Sub-theme

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Sarah Hamed Chairman

Iya Bassi

Iya Bassi

Saddeldin Ibrahim Lecturer

Nätverket för fred på Afrikas horn

Yasin Ahmed Moderator

Sensus

Verksamhetsutvecklare Sensus