Banner

10. Khartoumprocessen och mänskliga rättigheter på Afrikas horn

Torsdag 9 november 2017 11:00 - 12:00 Konferensrum 19

Ordförande: Sarah Hamed
Föreläsare: Saddeldin Ibrahim
Moderator: Yasin Ahmed

EU länderna skrev ett avtal, så kallade Khartoumprocessen, med länder på Afrikas horn i syfte att stoppa människosmuggling och människohandel. Genom att samarbeta och finansiera icke demokratiska regimer, ignorerar avtalet att den huvudsakliga anledningen till att människor flyr är frånvaron av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter på Afrikas horn. Avtalet behöver granskas och diskuteras.

 

 

 

Arrangör(er)

Nätverket för fred på Afrikas horn och Sensus studieförbund

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Sarah Hamed Ordförande

Iya Bassi

Iya Bassi

Saddeldin Ibrahim Föreläsare

Nätverket för fred på Afrikas horn

Yasin Ahmed Moderator

Sensus

Verksamhetsutvecklare Sensus