Banner

71. Bevarande och utveckling, nationella minoriteters framtid

Fredag 10 november 2017 13:00 - 14:00 Konferensrum 19

Moderator: Ann-Helén Laestadius
Rapportör: Pernilla Ek
Paneldeltagare: Amin Moussavi, Birgitta Rantatalo, Jenni Acar, Noa Hermele, Simon Marainen

Sedan regeringen antog en ny minoritetspolitisk strategi ”Från erkännande till egenmakt” och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 2010 har framsteg gjorts på lokal, regional och nationell nivå. Men fortfarande finns det många utmaningar. Kommuner och myndigheter behöver vidta ytterligare åtgärder för att ge de nationella minoriteterna ökat inflytande samt stärka och skydda minoriteternas språk och kultur.

Två utredningar som kan få betydelse för minoritetspolitikens utveckling har lämnats över till regeringen. Den ena har gjort en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Den andra har haft i uppdrag att kartlägga behovet av åtgärder för att värna och revitalisera de nationella minoritetsspråken.

Med utgångspunkt i minoritetspolitiken och eventuella reformer med anledning av dessa betänkanden, vill vi bjuda in till ett seminarium om de nationella minoriteterna och minoritetsspråkens framtid.

Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Ann-Helén Laestadius Moderator

Ann-Helén är bl.a. journalist och författare och Augustprisvinnare för bästa ungdomsbok 2017.

Pernilla Ek Rapportör

Länsstyrelsen i Stockholms län

Amin Moussavi Paneldeltagare

Amin, är DJ och har medverkat i Min Squad på SVT

Birgitta Rantatalo Paneldeltagare

Rebecka är tornedalsk aktivist och en av medlemmaren i The Magnettes.

Jenni Acar Paneldeltagare

Jenni har bl.a. gjort en intervjuserie med unga romer för SVT.

Noa Hermele Paneldeltagare

Noa är bl.a. utbildningsansvarig på den judiska folkhögskolan Paideia.

Simon Marainen Paneldeltagare

Simon är samisk poet och jojkare