100 forum logo rgb72

44. MR-arbete som verktyg mot våldsam extremism

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Rydbergsalen

Föreläsare: Mattias Gardell, Robin Andersson Malmros, Veronica Strandh
Moderator: Anna Ardin

Våldsam extremism och antidemokratiska rörelser är ett allvarligt hot mot de mänskliga rättigheterna i Sverige idag. För att motverka detta är det självklart viktigt med polisiära åtgärder och säkerhetspolitiska analyser, men när radikaliseringen gått så långt hos en människa så är det ofta för sent att sätta in effektiva åtgärder.

Vi behöver därför fokusera mycket mer på det breda socialt förebyggande arbetet. Vad säger forskningen? Att rasism och upplevd exkludering är en av motorerna för antidemokratisk radikalisering vet vi, men hur fungerar de mekanismerna? Och vad händer när de intersektionerar med andra MR-utmaningar? Detta seminarium fokuserar på social hållbarhet och mångfald och hur dessa fungerar som verktyg mot politiskt motiverat våld.

I Sverige förväntas kommunerna bära stora delar av detta ansvar, och förväntningarna är i praktiken stora även på det lokala civilsamhället att axla en roll som skyldighetsbärare. Det här seminariet vänder sig därför särskilt till dig som arbetar med MR och/eller mot våldsbejakande extremism lokalt respektive med policy- och verksamhetsutveckling i kommun och civilsamhälle. 

Arrangör(er)

Forum - idéburna aktörer med social inriktning

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Mattias Gardell Föreläsare

CEMFOR – centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Mattias Gardell är professor i religionsvetenskap och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Robin Andersson Malmros Föreläsare

Robin Andersson är doktorand och arbetar med samverkan för förebyggande arbete mot våldsam extremism på Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet, samt sitter i institutets ledningsgrupp. Robin är även tidigare projektledare för "Toleransprojektet".

Veronica Strandh Föreläsare

Veronica Strandh är postdoktor vid statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet. Veronica bedriver forskning inom b.la terrorismstudier, säkerhetsstudier och arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism i norra Sveriges kommuner.

100 e84b6b7a 2620 4e99 9777 bf2725026a4d

Anna Ardin Moderator

Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Anna Ardin är verksamhetsledare inom civilsamhällets paraplyorganisation Forum - idéburna organisationer med social inriktning, och leder arbetet med seminarieverksamheten Morgonforum.