Banner

19. Religions- och övertygelsefrihet: så funkar det

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 14:30 Konferensrum 18

Talare: Katherine Cash
Moderator: Jennie Nordin

Samhällsdebatten om religionsfrihet kan vara förvirrande. Många människor möter frågorna i arbetslivet eller samtal runt fikabordet men känner att de saknar kunskap eller metoder för att tryggt kunna närma sig frågorna.

Välkommen till ett metodseminarium om religions- och övertygelsefrihet som bjuder på kunskap och konkreta verktyg för folkbildning och reflektion. MR fakta och exempel från hela världen värvas med illustrativa kortfilmer, pedagogiska övningar och samtal. Premier för ett webbaserat folkbildningsmaterial som fritt får användas i gymnasieskolor, kommuner, trossamfund med mera.

Materialet, framtagen av Svenska missionsrådet, innehåller bland annat en serie med 9 kortfilmer om religionsfrihetens innebörd och gränser och situationen för rättigheten runt om i världen. Visste du att mer än 3/4 av världens befolkning lever i länder där religions- och övertygelsefriheten är starkt begränsad?

Seminariet kommer att ge dig grundläggande kännedom om religions- och övertygelsefrihet inklusive dess begränsningar. Eftersom alla filmer och övningar är fritt tillgängliga på nätet har du möjlighet att fortsätta din, din organisations och din målgrupps lärande på egen hand efteråt.

Arrangör(er)

Svenska kyrkan tillsammans med Svenska missionsrådet

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Katherine Cash Talare

Svenska missionsrådet

Rådgivare religions- och övertygelsefrihet Svenska missionsrådet

Jennie Nordin Moderator

Svenska kyrkan

Policyrådgivare religions- och övertygelsefrihet Svenska kyrkans internationella arbete