36. EU-medborgare i utsatthet som resurs

Torsdag 9 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 12

Föreläsare: Katarina Borgemo, Susanne Lundström
Talare: Anna Thim

Kalmar Stadsmissions möte och arbete för EU-medborgare i utsatthet och deras väg till sysselsättning. Att möta människor som lever i utanförskap och diskriminering. Vad gör det med oss och vad gör det med människor som lever och växt upp i utanförskap? Om framsteg och bakslag, om fördomar, relationer och vänskap. Om tillit och gemenskap kontra besvikelser och kulturkrockar. Vad är det att hjälpa? Möjliggör vi tiggande? Vad är värdigt och inte?

Arrangör(er)

Sensus studieförbund i samarbete med Kalmar Stadsmission

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Katarina Borgemo Föreläsare

Föreståndare Kalmar stadsmission Hands on

Susanne Lundström Föreläsare

Direktor Kalmar Stadsmission

Anna Thim Talare

Sensus studieförbund