Banner

70. Hur kan vi motverka fördomar genom ny teknik?

Fredag 10 november 2017 13:00 - 14:00 Konferensrum 18

Moderator: Lovisa Fhager Havdelin
Paneldeltagare: Brandon Sekitto, Klas Holmlund, Marit Nygård

Intolerans och främlingsfientlighet utgör ett växande hot mot de mänskliga rättigheterna. Hur kan vi använda oss av ny teknik och digitala verktyg för att istället främja mångfald och motverka rasism?

Flera forskningsrapporter visar att fördomar ofta får fäste redan i tonåren. Det är därför viktigt att nå ut till barn och ungdomar för att tidigt motverka detta. Hur kan vi med nya digitala lösningar arbeta för att engagera unga att bidra till ökad samexistens och positiva attityder i samhället? Teskedsorden, Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk och Mångkulturellt centrum i Botkyrka har tagit fram appen APPråpå rasism som har utformats som ett spel där användaren tilldelas en fiktiv identitet där hen får möta och bemöta fördomar och rasism. Målet är att på ett inspirerande och kreativt sätt ge barn och ungdomar verktyg att diskutera normer och rättigheter.

Paneldeltagare: Marit Nygård, Mångkulturellt centrum; Klas Holmlund, Plotagon; Brandon Sekkito, Föreståndare Ungdomsgården Lyktan

 

Arrangör(er)

Teskedsorden, Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk och Mångkulturellt centrum i Botkyrka .

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Lovisa Fhager Havdelin Moderator

Teskedsorden

Generalsekreterare på stiftelsen Teskedsorden.

Brandon Sekitto Paneldeltagare

Föreståndare Ungdomsgården Lyktan.

Klas Holmlund Paneldeltagare

Plotagon

Art Director på digitala byrån och produktionsbolaget Plotagon.

Marit Nygård Paneldeltagare

Mångkulturellt Center

Mångkulturellt centrum.