Banner
100 symbol   med byline st ende

14. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 14:30 Konferensrum 10

Föreläsare: Christer Mattsson, Håkan Ericson, Marco Nilsson, Mona Jaber

Seminariet syftar till att aktualisera kunskaper om hur arbete mot alla former av våldsbejakande extremism kan genomföras. Seminariet vänder sig i första hand till personer inom utbildningssektorn men lämpar sig likväl för en bred allmän publik.

Extremisten i klassrummet-skolans arbete med vådsbejakande extremism.  Föreläsning med Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet. Christer är lärare, enhetschef, grundare av Kungälvsmodellen och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Kungälvsmodellen vill skapa förståelse för vilka drivkrafter som ligger bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende.

Radikalisering mot islamistisk extremism i väst. Föreläsning med Marco Nilsson, universitetslektor i statsvetenskap vid Jönköping University. Marco forskar för närvarande bland annat om självmordsbombarnas taktiska effektivitet, svenska jihadister, samt kurdiska män och kvinnor som strider mot IS.

Så här arbetar vi mot våldsbejakande extremism i Jönköping. Information och frågestund som leds av Håkan Ericson, högstadielärare Jönköpings kommun, samt Mona Jaber, områdesutvecklare på Kultur- och Fritidsförvaltningen. Håkan och Mona delar med sig av det förvaltningsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism som sker i Jönköpings kommun. 

 

Arrangör(er)

Universitets och Högskolerådet/Den Globala Skolan, Jönköping University, Jönköpings kommun

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Christer Mattsson Föreläsare

Göteborgs universitet Segerstedtinstitutet

Christer är, lärare, enhetschef och grundare av Kungälvsmodellen och föreståndare för det nyinrättade Segerstedtinstitutet. Kungälvsmodellen vill skapa förståelse för vilka drivkrafter som ligger bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende, för att därefter kunna möta eleven, med dialog och kraftfulla pedagogiska insatser.

Håkan Ericson Föreläsare

Jönköpings kommun

Håkan är högstadielärare på Stadsgården Råslätt och är aktiv i det förvaltningsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism i Jönköpings kommun.

Marco Nilsson Föreläsare

Jönköping university

Marco forskar för närvarande bland annat om självmordsbombarnas taktiska effektivitet, svenska jihadister, samt kurdiska män och kvinnor som strider mot IS. Nilsson forskar även om radikalisering och relationer mellan shia- och sunnimuslimer.

Mona Jaber Föreläsare

Jönköping

Mona arbetar med områdesutveckling i våra prioriterade bostadsområden i Jönköpings kommun. Mona är liksom Håkan aktiv i det förvaltningsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism i Jönköpings kommun.