Banner
100  sa ekman

05. Från konvention till praktiskt arbete och samverkan i ett helt län

Thursday November 9, 2017 11:00 - 12:00 Konferensrum 11

Lecturers: Noomi Carlsson, Tobias Rahm, Åsa Ekman

Hur kan vi få ett helt län att arbeta systematiskt och kontinuerligt med barnkonventionen? Vi tror att kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är en del i det. Länsstyrelsen Jönköpings län, Region Jönköpings län och Jönköpings kommun samverkar och erbjuder regelbundet utbildning i barnkonventionen till alla anställda i samtliga kommuner i länet, samt regionen och länsstyrelsen.

Under detta seminariet vill vi berätta om hur vi gjort för att få till dessa utbildningar och vår struktur för erfarenhetsutbytet organisationerna emellan. Från idé till verklighet helt enkelt. Satsningen har utvärderats och visar många positiva resultat, utbildningarna och samverkan har redan gett resultat!

Vi berättar också kort om våra egna organisationers arbete för att främja barnets rätt i respektive organisation. I seminariet lyfter vi givetvis barn och ungas egna röster om vår samverkan och arbetet med utbildningar i länet. Avslutningsvis så delar vi med oss av våra utmaningar och planer framåt.

Organizer

Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen Jönköpings län

Sub-theme

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Noomi Carlsson Lecturer

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län

Tobias Rahm Lecturer

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen Jönköpings län

100  sa ekman

Åsa Ekman Lecturer

Barnstrateg Jönköpings kommun