Läkares medverkan vid åldersbedömningar och utvisningar

Fredag 10 november 2017 15:00 - 15:30 Stora scen

Föreläsare: Henry Ascher, Lars H Gustafsson

Erfarenheterna från nazismen pekar på att de övergrepp som skedde förutsatte en effektiv byråkrati och lojala tjänstemän. Läkarkåren och sjukvården utgjorde en viktig del av detta och läkarkåren var den yrkeskår som hade den högsta andelen medlemmar i nazistpartiet. Efter nazismen utvecklades arbetet med att formulera och stärka de mänskliga rättigheterna liksom en yrkesetik inom hälso- och sjukvården. I World Medical Associations Genevedeklaration från 1948 sägs: I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat.

Idag ser vi tecken på att respekten för mänskliga rättigheter tonas ner. Ett exempel är ökade krav på lojalitet. Läkare förväntas medverka vid åldersbedömningar trots svagt vetenskapligt underlag, liksom vid tvångsavvisningar av asylsökande. Vad kan vi lära av historien? Vilken nytta har vi av mänskliga rättigheter och yrkesetiken?

I seminariet kommer erfarenheter då och nu att diskuteras: forskning om byråkratins, tjänstemännens och barnläkarnas roll under nazismen, läkarens roll idag - liksom hur etik och mänskliga rättigheter kan bidra till att förhindra att vetenskap och forskning utnyttjas för oklara politiska syften.

Arrangör(er)

Svenska Barnläkarföreningens delförening för global barn- och ungdomshälsa

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Henry Ascher Föreläsare

Barnläkare, professor i folkhälsovetenskap

Lars H Gustafsson Föreläsare

Barnläkare, docent i socialmedicin