Banner
100 my human rights

31. Jag är ett barn - jag har rättigheter

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Konferensrum 17

Föreläsare: Carin Granlund Olsen, Emma Wistrand, Karin Fröderberg, Lena Rogeland

Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Barn i familjer med behov av ekonomiskt bistånd är ofta osynliga i handläggning och utredning trots att de i allra högsta grad påverkar deras liv. Under seminariet kommer den ideella föreningen My Human Rights som tagit fram metoden och kortboxen Kort om Barnrätt berätta om bakgrunden och demonstrera pedagogiken. Boxen är framtagen i samarbete med KNUT, kommunalt Nätverk för Utveckling, och innehåller 16 kort med 15 artiklar samt en informativ handledning. Syftet är att ge handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd praktiskt stöd i att använda sig av ett barnrättsperspektiv utifrån Barnkonventionen. 

KNUT har under flera år arbetat med kortboxen och under seminariet berättar de om bakgrunden och utvecklingen av arbetet. Vi får också ta del av en FoU studie om socialsekrterarnas förståelse för barnperspektivet. 

Kommunerna i Jönköpings län samverkar kring hur barn i familjer med ekonomiskt bistånd kan involveras och synliggöras i den annars så vuxenpräglade hanteringen. I arbetet kommer Kort om Barnrätt att användas. FoU-rum som samordnar arbetet berättar om sina erfarenheter hitills och om förväntningar inför framtiden. 

Arrangör(er)

My Human Rights, ideell förening

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Carin Granlund Olsen Föreläsare

Grundare av My Human Rights

Emma Wistrand Föreläsare

My Human Rights

Grundare av My Human Rights

Karin Fröderberg Föreläsare

Jönköping FoU ledare

Lena Rogeland Föreläsare

Koordinator KNUT – ett samarbete mellan Nynäshamn, Salem, Sundbyberg och Södertälje.