100 kvadrat

Så hjälper vi unga ta ställning för mänskliga rättigheter

Torsdag 9 november 2017 14:30 - 15:00 Stora scen

Föreläsare: Rebecka Steinhoff

Stärk nästa generations samhällsförändrare genom att ge dem verktyg och en plattform att göra skillnad i er kommun! Raoul Wallenberg Academy berättar hur man kan arbeta systematiskt med värdegrundsarbetet och låta skolan vara  en plattform för hela kommunens demokratiutveckling. Vi arbetar för att höja kunskapen om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter för unga. Det gör vi genom att vara där unga är och det är i skolan.

Raoul Wallenberg Academy har under flera år framgångsrikt tillhandahållit verktyg till skolor för att undervisa i mänskliga rättigheter. Här berättar vi om vår metod som synliggör ungdomars ansvar att veta om mänskliga rättigheter. 

Arrangör(er)

Raoul Wallenberg Academy

Undertema

Vad är mänskliga rättigheter?

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Rebecka Steinhoff Föreläsare