100 kopia av mrpresurs 8 copy

86. Rättighetsreportrarna – unga granskar skolan utifrån FN:s barnkonvention

Fredag 10 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 11

Föreläsare: Rättighetsreportrarnas projektparter

Kom och ta del av Rättighetsreportrarna, ett upplevelsebaserat digitalt läromedel och spel om mänskliga rättigheter för högstadiet och gymnasiet! Spelet stärker barns och ungas förutsättningar att uppmärksamma människorättskränkningar och utkräva ansvar.

Läromedlet har ett journalistiskt tema och i rollen som rättighetsreportrar får eleverna granska situationen för de mänskliga rättigheterna i skolan och i närmiljön, ha dialog med skyldighetsbärare om resultaten och föra fram elevers förslag på förbättringsåtgärder. I seminariet ger vi er bland annat exempel på hur granskningarna kan se ut.

Rättighetsreportrarna kommer att kopplas till läroplanen och utgöra ett stöd för skolorna i arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling.

Läromedlet knyter an till FN:s deklaration om utbildning i mänskliga rättigheter som handlar om att utbilda om, genom och för mänskliga rättigheter, och till FN:s World Programme for Human Rights Education vars nuvarande fas har tema journalistik.

Rättighetsreportrarna utvecklas i samverkan mellan barn och unga, pedagoger, människorättsvetare m.fl, finansieras av Allmänna Arvsfonden och kommer att kunna användas fritt av skolor.

Arrangör(er)

Rättighetsreportrarnas projektparter

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Rättighetsreportrarnas projektparter Föreläsare