100 carlbredberg normstorm webb mrdagarna

Normstorm – Normkreativt arbete med bilder och bildskapande som verktyg

Torsdag 9 november 2017 15:30 - 16:00 Stora scen

Föreläsare: Elever som medverkat i projektet, Joanna Isaksson, Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson

Jönköpings kommun har sedan 2012 utvecklat och arbetat med det normkreativa projektet Normstorm. Från att ha varit ett tillfälligt projekt har Normstorm nu blivit ett etablerat koncept i flera delar av verksamheten. Projektet tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och inbegriper skapandet av normkreativa bilder och konst, som ställs ut på offentliga platser.

Projektet gör det möjligt att i en skolkontext synliggöra, problematisera, ifrågasätta och förändra normer och är ett konkret verktyg för att arbeta främjande och förebyggande med skolans värdegrund. Projektet ger också unga människor en möjlighet till delaktighet och en röst ut i offentligheten och på det sättet påverkas också allmänheten.

Målgruppen för projektets pedagogiska delar har främst varit ungdomar på högstadiet och gymnasiet och har genomförts i en skolkontext men det finns stora möjligheter att rikta in arbetet även mot andra målgrupper och verksamheter.

Seminariet kommer att ge inblick i Normstorms arbetssätt och förändringsidéer.

Arrangör(er)

Jönköpings kommun

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Elever som medverkat i projektet Föreläsare

Joanna Isaksson Föreläsare

Utvecklingsledare, Utbildningsförvaltningen Jönköpings kommun

Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson Föreläsare