Banner
100 barnrattsbarometern logotyp

52. Gör barnkonventionen konkret - så rustar du din verksamhet

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Konferensrum 17

Föreläsare: Emma Fagerstrand
Paneldeltagare: Helena Edvinsson, Kerstin Alksten

Barnkonventionen blir lag och det är dags att gå från ord till handling. Vad krävs av en organisation som vill leva upp till barnkonventionen och stärka barnrättsperspektivet? Med utgångspunkt i barnrättsbarometerns implementeringsnycklar får du kunskap om vilka beslut som behöver fattas, hur verksamheten bör rustas och på vilket sätt konventionen blir en del av ordinarie beslut och operativt arbete. Genom en enkel självskattning får du hjälp att se hur långt ni har kommit och möjlighet att identifiera nästa steg i ert barnrättsarbete. Implementeringsnycklarna utgår ifrån barnkonventionen, forskning och beprövad erfarenhet och är framtagna i samarbete med SKL. Barnrättskonsulterna har flera års erfarenhet av att leda processer och utbilda för att stärka barnets rättigheter i offentliga verksamheter. Under seminariet delar vi, tillsammans med medverkande kommuner, med oss av tips och råd, framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet.

Arrangör(er)

Barnrättskonsulterna

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

100 portr tt

Emma Fagerstrand Föreläsare

Barnrättskonsulterna

Helena Edvinsson Paneldeltagare

Strängnäs kommun

Lokal barnombudsman Strängnäs kommun

Kerstin Alksten Paneldeltagare

Sigtuna kommun

Utvecklingsstrateg Sigtuna kommun