Banner
100 portr tt elg

08. Hur effektiv blir en svensk MR-institution?

Thursday November 9, 2017 11:00 - 12:00 Konferensrum 14

Speakers: Aleksander Gabelic, Andrea Bondesson, Eva-Lena Gustavsson, Katri Linna, Morten Kjaerum
Moderator: Måns Molander

Efter mer än 20 års uppmaningar från FN har Sverige accepterat MR-rådets senaste rekommendationer om att inrätta ett organ som på ett oberoende sätt granskar efterlevnaden av internationella MR-konventioner. Det är en seger för det samlade MR-arbetet i Sverige, men flera frågetecken kvarstår. Regeringen måste säkerställa att en sådan institution verkligen får tydliga direktiv, ett uttalat ansvarsområde och en oberoende roll gentemot sina uppdragsgivare. Under seminariet lyfter vi frågan om hur en svensk MR-myndighet bör utformas för att konkret bidra till att förverkliga människors rättigheter.

 

Bland de inbjudna talarna finns beslutsfattare, forskare och NGO-representanter.

 

 

 

Organizer

Nätverket för en svensk MR-institution

Sub-theme

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Aleksander Gabelic Speaker

FN-förbundet

FN-förbundet

Andrea Bondesson Speaker

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige

100 portr tt elg

Eva-Lena Gustavsson Speaker

Riksdagen

Riksdagsledamot KU (S)

Katri Linna Speaker

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders

100 morten kjaerum1

Morten Kjaerum Speaker

Raoul Wallenberg institutet

Raoul Wallenberginstitutet

100 open uri20171026 2882 1sppo89

Måns Molander Moderator

Human Rights Watch

Sverigechef Human Rights Watch https://www.hrw.org/about/people/mans-molander