90. Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism?

Fredag 10 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 18

Talare: Aleksander Gabelic, Elcim Yilmaz, Felix König, Hamid Zafar
Moderator: Petra Hallebrant

Under 2018 förhörs Sverige av FN om sina åtaganden enligt den internationella konventionen mot rasism, ICERD. Personer med utländsk bakgrund har svårare att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda än majoritetsbefolkningen och riskerar i större utsträckning att drabbas av hatbrott och utanförskap. Hur rimmar detta med konventionen mot rasism som Sverige åtagit sig att följa sedan drygt 40 år och hur skapar vi ett mänskligare Sverige?

Bland de inbjudna talarna finns beslutsfattare, forskare och NGO-representanter.

Arrangör(er)

FN-förbundet

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Aleksander Gabelic Talare

FN-förbundet

Elcim Yilmaz Talare

Opinionsbildare

Felix König Talare

Kulturdepartementet

Politisk sakkunnig till kulturminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet

Hamid Zafar Talare

Rektor Sjumilaskolan, Biskopsgården

Petra Hallebrant Moderator