Banner
100 symbol   med byline st ende

Unga med funktionsvariationer och deras fritid

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 13:30 Lilla scen

Föreläsare: Hanna Sköld, Peter Gunnarsson

Stråga fritidsgård i Jönköpings kommun erbjuder tonårsverksamheten Funkis, som vänder sig till unga som går eller har gått på särskolan eller som har någon form av funktionsvariation. Stråga Fritidsgård har deltagit i Arvsfondsprojektet Självbestämmande, inkludering och hälsa.

Peter och Hanna presenterar den öppna fritidsverksamhet som bedrivs på Stråga Fritidsgård, samt visar en film om verksamheten.

Med filmen som grund berättar Hanna och Peter i dialog om projektet och projektets betydelse för dem som deltar i verksamheten på Stråga.  Många ungdomar med funktionsnedsättning har ofta få kompisar och deltar i få aktiviteter på fritiden.Hanna berättar kort om sig själv vad det har betytt för henne som person att komma till Stråga.

Arrangör(er)

Jönköping Kommun

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Hanna Sköld Föreläsare

Besökande ungdom på Ståga fritidsgård. Hanna är också styrelseledamot i nybildade förbundet " Fritidsförbundet" som är ett förbund som hjälper unga att organisera sig och höras i samhället. http://fritidsforbundet.se/

Peter Gunnarsson Föreläsare

Jönköpings kommun

Fritidsledare i den öppna fritidsverksamheten som bedrivs på Stråga fritidsgård i Jönköpings kommun