100 bild annelie

Rätten till hälsa - vad kan vi lära från patientanmälningar?

Torsdag 9 november 2017 15:30 - 16:00 Lilla scen

Föreläsare: Anna Råberus, Annelie Sundler
Moderator: Anjelica Hammersjö
Paneldeltagare: Gunilla Lindell

Under 2016 genomfördes ett forskningsprojekt om hur de mänskliga rättigheterna kan förstås och tillämpas utifrån anmälningar till patientnämnden. Studien visar bland annat att patienters rätt till hälso- och sjukvård är otydlig och att det finns behov av en mer patient- och personcentrerad hälso- och sjukvård. Seminariet inleds med en presentation av rapporten ”Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa – en analys av anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland”. Efter presentationen följer ett samtal om hur anmälningar från patienter och närstående kan användas för att förbättra kvalitet, trygghet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Forskningsprojektet har genomförts på uppdrag av Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter och genomförts av forskare vid Högskolan i Borås.

Arrangör(er)

Västra Götalandsregionen

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Anna Råberus Föreläsare

forskare Högskola i Borås

Annelie Sundler Föreläsare

forskare Högskola i Borås

Anjelica Hammersjö Moderator

Tjänsteperson avdelning mänskliga rättigheter, VGR

Gunilla Lindell Paneldeltagare

Ledamot kommittén för mänskliga rättigheter, VGR