Att erövra världen – om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder

Fredag 10 november 2017 14:30 - 15:00 Globala scenen

Key-note speaker: Tiina Nummi-Södergren
Paneldeltagare: Maria Johansson

Jämlikhet, lika möjlighet till resurser och utveckling, kan aldrig bli möjligt utan att inkludera personer med funktionsnedsättning. Kampanjen Alla ska nås, Leave No One Behind, är ett sätt att uppmärksamma att målen i Agenda 2030 ska omfatta alla. 

Det finns en tydlig länk mellan fattigdom och funktionsnedsättning. Hälften av alla funktionsnedsättningar i världen kan förebyggas och är relaterade till fattigdom. I utvecklingsländer lever fler än 80 procent av de med funktionsnedsättning i fattigdom, och personer med funktionsnedsättning och deras familjer utgör 20 procent av människor som lever i absolut fattigdom. Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa, lägre utbildning och färre ekonomiska möjligheter än andra.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar firar tio år och har ratificerats i 165 länder, vilket ger en bättre rättighetsbas än tidigare. Funktionshinderperspektiv är avgörande för fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och en positiv utveckling i ett samhälle.

MyRight presenterar en rapport om funktionsnedsättning, fattigdom och mänskliga rättigheter som släppts under 2017, samt visar en film med goda exempel på förändringsarbete.

Arrangör(er)

MyRight

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Tiina Nummi-Södergren Key-note speaker

Generalsekreterare MyRight

Maria Johansson Paneldeltagare

Ordförande för Lika Unika och ordförande Forum - Kvinnor och Funktionshinder