100 our solution inclusion logotyp svart

25. Kvinnor med funktionsnedsättning – omfattas de av en feministisk utrikespolitik?

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Konferensrum 11

Föreläsare: Andreas Lönnqvist, Anna Morin
Moderator: Mia Modig
Paneldeltagare: Felix König, Soraya Post, Tiina Nummi-Södergren

På seminariet lanseras en ny rapport från MyRight om kvinnor med funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter och funktionhinder. Det premiärvisas också en kortfilm där kvinnor från Rwanda, Tanzania och Sri Lanka själva berättar om sin väg till engagemang och förändring. En panel med politiker, organisationer och företrädare för media kommenterar rekommendationerna i den nya rapporten från MyRight.

De mest marginaliserade grupperna nås fortfarande inte av de globala framstegen och bland dem finns kvinnor med funktionsnedsättning (Human Development Report 2016).  Agenda 2030 och de globala målen har i delmål och indikatorer lyft fram personer med funktionsnedsättning inom flera områden, exempelvis jämställdhet, utbildning, fattigdomsminskning, jämlikhet, fred- och konfliktförebyggande arbete.

Idag försitter regeringen en chans när de framhåller svensk jämställdhet globalt, men samtidigt osynliggör framsteg som tagits för personer med funktionshinder i Sverige. Satsningar på kvinnor med funktionsnedsättning, och kvinnor som anhöriga, har visat sig leda till minskad fattigdom och ökad utveckling i ett samhälle. Vad krävs av politiken på olika nivåer för att nå målen i Agenda 2030 och verkligen inkludera alla?

Arrangör(er)

MyRight

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Andreas Lönnqvist Föreläsare

Journalist och rapportskribent

100 am och nm 2

Anna Morin Föreläsare

MyRight

Projektledare för ett projekt med budskapet att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 inte går att uppnå utan ett funktionshinderperspektivet. Projektet har mottot "Our solution: Inclusion". MyRight producerar rapport och film om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning.

Mia Modig Moderator

Felix König Paneldeltagare

Kulturdepartementet

Politisk sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Soraya Post Paneldeltagare

Europa Parlamentet

EU-parlamentariker

Tiina Nummi-Södergren Paneldeltagare

Generalsekreterare MyRight