100 fuf logo

22. MR i motvind – utmaningar för svensk diplomati och bistånd

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Hammarskjöldsalen

Moderator: Lennart Wohlgemuth
Paneldeltagare: Annika Ben David, Georg Andrén, Maria Leissner

I april i år publicerade Utrikesdepartementet rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i 135 länder. Helhetsbilden som rapporterna ger visar att de senaste decenniernas positiva utveckling har avstannat på många håll. Pågående konflikter gör att rätten till liv och personlig frihet kränks allvarligt genom urskillningslöst våld. ”Terroristhot” används som skäl för inskränkningar i bl.a. yttrandefrihet. Medias och civilsamhällets möjligheter att verka försämras.

Inom biståndet är mänskliga rättigheter en av Sveriges främsta prioriteringar, och regeringen säger sig konsekvent ta upp frågorna i dialogen med andra länder. Men hur kan Sverige i diplomati och bistånd effektivt främja mänskliga rättigheter i denna motvind? Hur bör kombinationen dialog och insatser se ut? Och hur, och med vem, bör dialogen om mänskliga rättigheter föras i repressiva stater?

Under seminariet tittar vi närmare på Sveriges dialog och samarbete med länder som kränker mänskliga rättigheter. Vi talar om motvind och vilka utmaningar den innebär för länder som likt Sverige ger hög prioritet åt dessa frågor i utrikespolitiken.

Arrangör(er)

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Lennart Wohlgemuth Moderator

Gästprofessor i Afrikakunskap med inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik, Göteborgs universitet

100 annika ben david foto catarina axelsson 2

Annika Ben David Paneldeltagare

Sveriges MR-ambassadör

Georg Andrén Paneldeltagare

Generalsekreterare för Diakonia och fd ambassadör i Guatemala

Maria Leissner Paneldeltagare

Ambassadör i Benin och fd generalsekreterare för Community of Democracies