Banner
100 the truth from below 160x226

28. Civilsamhället som sanningssökare – exemplet svenska kyrkan och samerna

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Konferensrum 14

Moderator: Fredrik Svensson
Paneldeltagare: Ingrid Inga, Josefina Skerk

Sanningssökande är en del av alla de processer och mekanismer som en stat använder för att komma tillrätta med massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt under samlingsnamnet övergångsrättvisa. Alternativt sanningssökande kommer oftast till på initiativ av civilsamhället som ett svar på staters oförmåga eller ovilja att ta tag i dessa historiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Fenomenet har sina rötter i 80-talets Latinamerika då civilsamhälle, universitet och religiösa ledare började dokumentera övergrepp mot mänskliga rättigheter. Liksom officiellt sanningssökande fokuserar alternativt sanningsökande på övergrepp under en avgränsad historisk period. En skillnad är att officiellt sanningsökande oftast behandlar ett helt land medan alternativa projekt ofta fokuserar på ett begränsat geografiskt område eller en del av befolkningen. I Sverige utkom under 2016 en antologi som redogör för ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”. Vad finns det då för styrkor och svagheter med alternativt jämfört med officiellt sanningssökande? Under seminariet utforskas alternativt sanningssökande som metod med svenska kyrkans arbete för att klarlägga kyrkans roll i det historiska förtrycket av samerna som utgångspunkt. Seminariet kopplar till MR-Fondens nya publikation "THE TRUTH FROM BELOW - Alternative Truth Seeking Experiences from Sweden, Colombia and Burma".

Arrangör(er)

Fonden för mänskliga rättigheter

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Fredrik Svensson Moderator

Programansvarig & Folkrättsrådgivare, Fonden för mänskliga rättigheter

Ingrid Inga Paneldeltagare

Vice ordförande Samiska Rådet i Svenska Kyrkan.

Josefina Skerk Paneldeltagare

Ledamot i Sametinget samt ledamot i Sameskolstyrelsen.