Banner

43. Mänskliga rättigheter och demokratins framtid

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Hammarskjöldsalen

Moderator: Jenny Ehnberg
Paneldeltagare: Lena Marcusson, Per Sundman

I Europa och i USA breder en populistisk retorik ut sig som gör gällande att ”folket” måste återta makten från ”eliten”. Ofta kopplas detta till krav på begränsningar av minoriteters friheter och rättigheter. I Sverige, liksom i andra funktionella demokratier, tilltar social segregering med exkludering och marginalisering som följd. Vad innebär dessa politiska trender för vår förståelse av de mänskliga rättigheterna? Hur ska de mänskliga rättigheterna praktiseras för att stärka demokrati värd namnet? Kan mänskliga rättigheter stå emot de nya formerna av nationalism?  Seminariet vänder sig till alla som på olika sätt intresserar sig för frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, om hur mänskliga rättigheter ska praktiseras för att inte urarta i en legitimering av majoriteternas makt.

Arrangör(er)

Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Undertema

Vad är mänskliga rättigheter?

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Jenny Ehnberg Moderator

Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Doktor i etik, Uppsala universitet

Lena Marcusson Paneldeltagare

Juridiska institutionen Uppsala universitet

Professor i teologisk etik, Uppsala universitet

Per Sundman Paneldeltagare

Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Professor i etnicitet, Linköpings universitet