Banner
100 mrdagarna

35. Från internationella överenskommelser till regional vardag

Torsdag 9 november 2017 16:30 - 17:30 Konferensrum 11

Moderator: Anna Jacobson
Paneldeltagare: Emil Broberg, Felix König, Kristina Grapenholm, Viveca Reimers

”För varje människa – handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020” beskriver och konkretiserar arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna inom Västra Götalandsregionen. Handlingsplanen har tagits fram av kommittén för mänskliga rättigheter med syfte att stärka de mänskliga rättig­heterna för invånare och medarbetare och bidra till ett mer hållbart Västra Götaland. Handlingsplanen uppmärksammar särskilt fyra rättigheter med koppling till Västra Götalandsregionens kärnuppdrag: rätten till bästa möjliga hälsa, rätten till kultur, rätten till arbete och rätten till ut­bildning. Handlingsplanen innehåller tolv prioriterade mål med tillhörande åtgärder och indikatorer och har tagits fram i bred dialog med verksamheter inom Västra Götalandsregionen och civilsamhälle.

I detta seminarium kommer politiker och tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen att ta upp erfarenheter av arbetet med att ta fram handlingsplanen. Ett efterföljande panelsamtal kommer diskutera hur det regionala arbetet kopplar an till den nationella strategin och hur vi kan samverka nationellt och regionalt. 

Arrangör(er)

Västra Götalandsregionen

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Anna Jacobson Moderator

Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Tjänsteperson avdelning mänskliga rättigheter, VGR

Emil Broberg Paneldeltagare

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL

Felix König Paneldeltagare

Kulturdepartementet

Politisk sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Kristina Grapenholm Paneldeltagare

Kommittén för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Ordförande kommittén för mänskliga rättigheter, VGR

Viveca Reimers Paneldeltagare

Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

Chef avdelning mänskliga rättigheter, VGR